A A A _Drukuj

Latarnie nawigacyjne

                                                                

 

 

 

światło nawigacyjne

światło sygnałowe
lampa nawigacyjna

urządzenie ze źródłem światła na jednostkach pływających, rekreacyjnych jednostkach pływających lub na statkach żeglugi śródlądowej i statkach morskich, przeznaczone do dystrybucji światła o specyficznych kolorach i kątach w celu sygnalizacji

 

światło nawigacyjne

światło sygnałowe
światło

zjawiska świetlne emitowane przez światła nawigacyjne 

światło nawigacyjne bez zasilania elektrycznego

światło, w którym źródłem światła jest np. propan lub ropa naftowa

zasięg

odległość, z jakiej światło lampy nawigacyjnej może być widoczne 

zerowy kierunek sygnału

poziomy kierunek świecenia światła nawigacyjnego w płaszczyźnie symetrii lub równolegle do niej określony w niniejszej normie jako 0° lub „prosto z dziobu"

źródło światła

system do wytwarzania światła w świetle nawigacyjnym 

dwupoziomowe światło nawigacyjne

dwa światła nawigacyjne umieszczone w obudowie jedno nad drugim

częściowo osłonięte światło nawigacyjne

dwa światła nawigacyjne z poziomymi sektorami wiązki, tworzącymi w sumie sektor 2: 360° 

światło błyskowe

sekwencja regularnych błysków świetlnych na jednostkę czasu

światło z ograniczonym zakresem

światło nawigacyjne z zakresem świecenia < 360°

 

 

Wymagania minimalne

Natężenie światła i zasięg

Postanowienia ogólne

lo oznacza fotometryczne natężenie światła w kandelach (cd) które, w przypadku świateł nawigacyjnych z elektrycznym źródłem światła, jest mierzone w laboratorium przy napięciu znamionowym.

Z uwagi na starzenie się źródła światła, zanieczyszczenie systemu optycznego i wahania napięcia w statkowym systemie zasilania energią, na przykład, natężenie światła w warunkach eksploatacyjnych lB wyrażone w kandelach (cd), dla wartości podanych w COLREG jest oceniane jako o 20 % niższe niż fotometryczne natężenie światła lo

Stąd lB = 0,8 x l0 (cd)

gdzie:

lB oznacza natężenie światła w warunkach eksploatacyjnych, w kandelach (cd) lQ oznacza fotometryczne natężenie światła, w kandelach (cd)

Zasięg podany dla światła nawigacyjnego zależy od przedziału dla l0podanego w Tablicy 1, w którym znajduje się aktualnie mierzone natężenie światła l0. Niedozwolone jest znakowanie światła nawigacyjnego cyfrą mniejszą lub większą.

 

Tablica 1 - Zasięg, natężenia światła i oznaczenia zasięgu

 

Wielkość nominalna oznacza zasięg świateł nawigacyjnych  Minimalna wartość zasięgu  maksymalna wartość zasięgu  Eksploatacyjne natężenie świetlne  Minimalne fotometryczne natężenie świetlne mierzone w laboratorium  Maksymalne fotometryczne natężenie świetlne mierzone w laboratorium  Inne oznaczenie zasięgu (CCNR, CEVNI) 
 nm  nm km  nm km  cd  cd  cd  
 1  1 1,85  2 3,70  0,9  1,1  5,4  normalne
 2  2 3,70  5 9,26  4,3  5,4  65  jasne
 3  3 5,56  5 9,26  12  15  65  jasne
 5  5 9,26  7,5 13,9  52  65  257  silne
 6  6 11,11  7,5 13,9  94  118  257  silne

 

 

 

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron