A A A _Drukuj

Łódź ratunkowaTerminy i definicjełódź:  łódź robocza, łódź towarzysząca lub łódź ratunkowa używana do przewożenia, ratowania, wyciągania z wody i pracy

łódź robocza:  łódź do transportu ludzi oraz ładunków roboczych i do wykonywania zadań roboczych w rejonach prac konstrukcyjnych

łódź towarzysząca:  łódź przewożona na statku żeglugi śródlądowej

 

Urządzenie spustowe


Łodzie powinny być wyposażone w urządzenie spustowe wykonane z materiału odpornego na korozję, które w każdej chwili można szybko i bezpiecznie zamknąć. Korek powinien być zamocowany do łodzi na stałe.
Urządzenie spustowe powinno być skonstruowane w taki sposób, żeby uniemożliwić jego jakiekolwiek niezamierzone działanie.

 

 Elementy wypornościowe


Szczelne elementy wypornościowe


Elementy wypornościowe powinny być zaprojektowane jako części konstrukcyjne łodzi zamknięte ze wszystkich stron. Nie powinno być możliwe ich wykorzystywanie jako przestrzeni magazynowych. Wzdłużne komory wypornościowe powinny mieć grodzie poprzeczne lub być podzielone na przedziały co najmniej co L/3.
Elementy wypornościowe powinny mieć wodoszczelny otwór inspekcyjny, którego nie można otworzyć ręcznie.
Łodzie pneumatyczne powinny mieć tyle elementów wypornościowych, ile jest konieczne nawet jeżeli dowolny element wypornościowy zostanie uszkodzony.

 

Elementy wypornościowe wypełnione materiałami piankowymi


Materiały piankowe powinny mieć strukturę zamkniętokomórkowąi być zamocowane do kadłuba lub rozmieszczone w komorach, dnie podwójnym bądź innych przestrzeniach łodzi.
Materiały piankowe nie powinny mieć kontaktu z paliwem ani promieniowaniem UV lub powinny być przed nimi zabezpieczone.

 

Powierzchnie antypoślizgowe


Powierzchnie dna i pokładu, podpory dla stóp, stopnice powinny być typu antypoślizgowego. Dno łodzi lub jego pokrycie powinno umożliwiać osobom bezpieczne stanie i chodzenie po nim bez ślizgania się.

 

Brzeg burty


Jeżeli nie można pewnie uchwycić i trzymać się górnego brzegu burty, to łódź powinna być wyposażona w liny ratownicze na całym obwodzie.

 

Charakterystyki eksploatacyjne

 


Postanowienia ogólne

 


Charakterystyki eksploatacyjne należy określać na wodzie stojącej.

 

Wiosłowanie

 


Łódź powinna być taka, aby można było łatwo wiosłować i manewrować. Powinna ona utrzymywać stały kurs i nie zbaczać mocno z kursu pod wpływem wiatru i fal.


Dodatkowe wymagania dla łodzi pneumatycznych

 


Łodzie pneumatyczne powinny mieć możliwość napełnienia i wyposażenia przez jedną osobę ze stanu przechowywania do stanu pełnej gotowości do użycia w ciągu 60 s.

Materiały


Materiały powinny być odporne na wodę morską i olej mineralny lub powinny być trwale zabezpieczone i odpowiednio odporne na warunki atmosferyczne.
Materiały powinny być odporne na działanie promieni UV i na temperatury od -20 °C do +70 °C.
Materiały na kadłub powinny być ognioodporne (co najmniej B 15 według Rezolucji IMO MSC 61 (67)). W przypadku tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym odporność wymagana jest zarówno dla samych materiałów, jak i gotowego laminatu.
Materiały na łodzie pneumatyczne powinny spełniać wymagania EN ISO 6185.

 

Wyposażenie

 


Wyposażenie podstawowe

 


Łódź powinna posiadać co najmniej następujące wyposażenie:

 • dwie dulki do wiosłowania;dwa wiosła;jedno kółko holownicze;
 • co najmniej trzy otwory do zamocowania urządzeń podnośnych;
 • jeden czerpak;
 • jeden faleń pływający o długości 5 m i średnicy co najmniej 12 mm.

 


Dodatkowe wyposażenie dla łodzi z zamontowanym silnikiem

 

Dodatkowy osprzęt silnika powinien być zatwierdzony przez producenta silnika. Powinien on obejmować co najmniej:

- płytę/podstawę do mocowania silnika,
- zbiornik paliwa i akumulatory wraz z elementami mocującymi.
Jeżeli zbiornik paliwa i akumulatory są umieszczone w łodzi, to powinny być one oddzielone od siebie w gazoszczelnych przedziałach.
Zalecane jest posiadanie osłony śruby napędowej, w celu ochrony przed ryzykiem zranienia w przypadku ratowania.

 

Dodatkowe wyposażenie dla łodzi pneumatycznych

 

Łodzie pneumatyczne powinny mieć co najmniej natępujące wyposażenie:

 • mechaniczny system nadmuchiwania, np. sprężarkę lub butle spręzonego powietrza i wkłady ze sprężonym gazem;
 • miech odpowiedniej wielkości;
 • manometr;
 • materiały naprawcze.

Instrukcja użytkowania

 

Instrukcja użytkowania mówiąca co najmniej o przechowywaniu, gotowości do użycia, działaniu, konserwacji i okresowych badaniach powinna być dostrarczona przez producenta.

 

Badania

 

Sprawdzanie stateczności

 

Warunki stateczności powinny być sprawdzone poprzez następujące trzy kryteria:

a) obciążenie próbne P jest przyłożone w połowie długości na jednej burcie łodzi na brzegu burty:
P= n x 10 kg/osobę + 70

gdzie:
n jest dopuszczalną liczbą osób
P jest obciążeniem próbnym, w kilogramach (kg)

b) dwie osoby, każda ważąca w przybliżeniu 75 kg, siedzą blisko brzegu burty na jednej burcie łodzi;
c) połowa dopuszczalnej liczby osób siedzi na siedzeniach na jednej burcie łodzi możliwie najbliżej brzegu burty. Osoby mogą być zastąpione ciężarami.

Badania  powinny być przeprowadzone w wodzie słodkiej przez jedną osobę, gdy łódź jest kompletnie wyposażona i załadowana do pełnej nośności (ładunek symulowany jest na przykład workami z piaskiem).

 

Próba bez zamontowanego silnika


Łodzią należy manewrować, płynąc 25 m do przodu przez maksimum 2 min.
W tym czasie należy ocenić, czy łódź utrzymuje stały kurs oraz czy rozmieszczenie siedzeń i wyposażenia pozwala na bezpieczne i łatwe operowanie przez dłuższy czas.

 

Próba z zamontowanym silnikiem


Moc silnika


Badanie powinno być przeprowadzone przy maksymalnej dopuszczalnej mocy silnika.

 

Cyrkulacja


Badanie cyrkulacji powinno być przeprowadzone z pełną prędkością dla skrętu na prawą i lewą burtę:

 • średnica cyrkulacji nie powinna przekroczyć 3 x L;
 • nie powinna wystąpić żadna krytyczna sytuacja statecznościowa;
 • górny brzeg burty nie powinien zanurzyć się w wodzie.

 

Manewr Z


Podczas wykonywania manewru Z na dystansie 200 m z pełną prędkością i przy pełnym wychyleniu steru na każdą burtę, nie powinny wystąpić żadne krytyczne sytuacje statecznościowe ani mchy kołysania łodzią.

 


Badanie zatrzymania


Podczas badania zatrzymania woda nie powinna dostać się do łodzi, gdy zapłon zostanie odcięty.

 

Jazda wstecz


Podczas jazdy wstecz z prędkością około 2 km/h płyta mocowania silnika nie powinna zanurzać się pod wodę, a łódź powinna utrzymywać stały kurs.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron