A A A _Drukuj

Liny cumownicze

                                                                  

 

  Liny cumownicze


Statki muszą być wyposażone w trzy stalowe liny cumownicze. Minimalna ich długość wynosi:

– pierwsza lina: L + 20 m, ale nie więcej niż 100 m,

– druga lina: 2/3 długości pierwszej liny,

– trzecia lina: 1/3 długości pierwszej liny.

W przypadku statków o długości L mniejszej niż 20 m nie jest konieczna najkrótsza lina.

Powyższe liny stalowe muszą być przystosowane do siły rozrywającej R obliczanej według następujących wzorów:


dla L x B x T do 1000 m3:dla L xB xT powyżej 1000 m3:


Na pokładzie musi znajdować się certyfikat zgodności z normą europejską EN 10204:1991 dla odpowiednich lin.
Powyższe liny stalowe można zastąpić linami o takiej samej długości i minimalnej sile rozrywającej.
Certyfikat musi zawierać informację o minimalnej sile rozrywającej tych lin;

 Liny holownicze

 


Na holownikach muszą znajdować się liny w liczbie odpowiedniej do wykonywanych operacji.
Główna lina musi mieć długość co najmniej 100 m, a jej siła rozrywająca w kN musi odpowiadać co najmniej jednej trzeciej mocy całkowitej w kW urządzenia (urządzeń) napędowego(-ych).
Statki motorowe przeznaczone do holowania i pchacze muszą posiadać co najmniej jedną stalową linę holowniczą o długości 100 m, której siła rozrywająca w kN musi odpowiadać co najmniej jednej czwartej mocy całkowitej w kW urządzenia (urządzeń) napędowego(-ych);

projektowanie stron SSI - projektowanie stron