A A A _Drukuj

Wynik postępowania przetargowego na usługę pn.: Szczecin: Opracowanie koncepcji oraz założeń projektowych w ramach dostosowania systemu monitoringu wizyjnego Pilotażowego Wdrożenia RIS Dolnej Odry z uwzględnieniem funkcjonalności kompleksowej ochrony mien

« powrót
13.11 2015

Wynik postępowania przetargowego 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na usługę pn.: "Szczecin: Opracowanie koncepcji oraz założeń projektowych w ramach dostosowania systemu monitoringu wizyjnego Pilotażowego Wdrożenia RIS Dolnej Odry z uwzględnieniem funkcjonalności kompleksowej ochrony mienia do potrzeb wynikających z rozszerzenia obszaru monitorowania objętego Pełnym Wdrożeniem RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry."" z dnia 13.11.2015.

Pobierz plik PDF

Data zamieszczenia: 13.11.2015 r.

K.L.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron