A A A _Drukuj

Wynik postępowania przetargowego na usługę pn.: Szczecin: Opracowanie Koncepcji zintegrowanego systemu łączności radiowej VHF/AIS/DGPS oraz szerokopasmowej transmisji danych na obszarze Pełnego Wdrożenia RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry...

« powrót
06.11 2015

Wynik postępowania przetargowego 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na usługę pn.: "Szczecin: Opracowanie Koncepcji zintegrowanego systemu łączności radiowej VHF/AIS/DGPS oraz szerokopasmowej transmisji danych na obszarze Pełnego Wdrożenia RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry z uwzględnieniem modernizacji i adaptacji infrastruktury dostarczonej w ramach wdrożenia pilotażowego." z dnia 06.11.2015.

Pobierz plik PDF

Data zamieszczenia: 06.11.2015 r.

K.L.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron