A A A _Drukuj

Ogłoszenia o wynikach

  1. Wynik postępowania przetargowego - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, pn. „Generalny Wykonawca Pilotażowego Wdrożenia RIS Dolnej Odry – projekt nr 2010-PL-70206 – P.
  2. Wynik postępowania przetargowego - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu – Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry – projekt nr 2010-PL-70206 – P.
  3. Wynik postępowania przetargowego - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, pn. „Roboty adaptacyjne w niektórych pomieszczeniach Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie” na potrzeby projektu – Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry – projekt nr 2010-PL-70206 – P.
  4. Wynik postępowania przetargowego - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, pn. „Dostawa stacji bazowych VHF, stacji bazowych AIS (wraz z oprogramowaniem), komponentów systemu CCTV, specjalistyczne oprogramowania GIS do produkcji map Inland ENC oraz zestawy do analizy widma radiowego na potrzeby projektu – Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry – projekt nr 2010-PL-70206 – P.
  5. Wynik postępowania przetargowego - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, pn. „Dostawa serwera wraz z centralą telefoniczną na potrzeby projektu Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry – projekt nr 2010-PL-70206 – P.
  6. Wynik postępowania przetargowego - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, pn. „Dostawa echosondy wielowiązkowej wraz z niezależnym system pozycjonowania RTK GPS/DGPS, kompasem satelitarnym i specjalistycznym oprogramowaniem hydrograficznym – Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry – projekt nr 2010-PL-70206 – P.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron