A A A _Drukuj

Ogłoszenie na usługę pn. "Zaprojektowanie i wykonanie pomiarów sondażowych z uwzględnieniem kontrolnych pomiarów wodowskazowych wybranych elementów hydrotechnicznych po stronie polskiej i niemieckiej na podstawie analizy pozyskanych i przetworzonych

« powrót
05.08 2015

Data zamieszczenia: 05.08.2015

Ogłoszenie o obowiązkowym przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na Usługę pn. "Zaprojektowanie i wykonanie pomiarów sondażowych z uwzględnieniem kontrolnych pomiarów wodowskazowych wybranych elementów hydrotechnicznych po stronie polskiej i niemieckiej na podstawie analizy pozyskanych i przetworzonych danych archiwalnych hydrograficzno-geodezyjnych Odry".

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.08.2015 r. Pobierz plik PDF

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 05.08.2015 r. wraz z załącznikami Pobierz plik PDF

3. Załącznik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do Zamówienia z dnia 05.08.2015 r. Pobierz plik DOC

4. Pytania Odpowiedzi i Modyfikacja z dnia 10.08.2015 r. Pobierz plik PDF

5. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania z dnia 23.09.2015 r. Pobierz plik PDF

K.L.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron