A A A _Drukuj

Umfrage

We kindly ask you to acquaint yourself with the following questionnaire and to complete it. The result of this questionnaire will be used by us to check the level of clients’ satisfaction from our work and to improve it.

Thank you in advance for a thorough filling out of the questionnaire.

 1. Sind Sie mit der Arbeit der Technischen Untersuchungskommission zufrieden?:

 2. Jak często Pan(i) konaktuje się z Komisją Inspekcyjną?:

 3. Jak Pan(i) ocenia terminowość załatwiania spraw?:

 4. Jak ocenia Pan(i) wiedzę i kompetencje pracowników Komisji?:

 5. Jak ocenia Pan(i) poziom obsługi interesanta (uprzejmość, zainteresowanie rozwiązaniem problemów)?:

 6. Jak Pan(i) ocenia sposób komunikacji Komisji z interesantem/łatwość kontaktu/dostępność kompetentnych osób?:

 7. Jak ocenia Pan(i) fachowość udzielanych informacji i doradztwo techniczne?:

 8. Jak Pan(i) ocenia otwartość Komisji na potrzeby i oczekiwania interesantów?:

 9. Jak ocenia Pan(i) współpracę z Komisją w porównaniu z innymi Komisjami lub upoważnionymi podmiotami? :

 10. Co Pana/Pani zdaniem można zmienić we współpracy z Komisją Inspekcyjną?:

 11. Miejscowość:

 12. Data:

projektowanie stron SSI - projektowanie stron