A A A _Drukuj

III Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

« powrót
15.06 2015
III Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

W dniach 10-12 czerwca 2015 r. w Szczecinie odbyła się trzecia edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy, politycy i naukowcy z szeroko pojętej gospodarki morskiej. Program Kongresu, podzielony został na bloki tematyczne i poruszał takie kwestie jak:   inteligentne specjalizacje morskie, energetyka odnawialna, rewitalizacja gospodarcza terenów nadwodnych oraz transportowa dostępność rzek.

Już od pierwszego dnia Kongresu temat transportu wodnego śródlądowego przewijał się przez różne panele dyskusyjne. Drugiego dnia w ramach imprez towarzyszących Kongresowi odbyła się druga Debata Odrzańska pt. „Odra szlakiem rozwoju”, w której udział wzięli przedstawiciele i politycy szeroko rozumianej gospodarki wodnej z Polski, Niemiec i Czech. Podczas spotkania poruszone zostały takie kwestie jak:

  •   przywrócenie transportu wodnego śródlądowego – jego znaczenie dla rozwoju gospodarczego północnej i północnozachodniej Polski, wschodnich Niemiec oraz Czech,
  •   północ – południe jako kierunek intensywnego rozwoju nie tylko Moraw, Śląska, ale też portów ujścia Odry i całego środkowoeuropejskiego multimodalnego korytarza transportowego, a poprzez autostradę morską rozwój Świnoujskiego Terminala Promowego i połączeń ze Skandynawią,
  •   integracja społeczna i gospodarcza obszarów pogranicza,
  •   wspólny lobbing za koncepcją budowy kanału Dunaj – Odra – Łaba i jego pierwszego odcinka od Ostravy do Kędzierzyna Koźla,
  •   odtworzenie, zgodnie z decyzjami Rządu RP, Odrzańskiej Drogi Wodnej jako elementu pozwalającego na powrót Czech do portów w Szczecinie i Świnoujściu.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron