A A A _Drukuj

ECDIS

System obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) jest informacyjnym systemem nawigacyjnym integrującym na jednym wyświetlaczu elektroniczną mapę nawigacyjną oraz informację pochodzącą z nawigacyjnych czujników pomiarowych w celu wspierania nawigatora w planowaniu i kontroli trasy.

System ECDIS śródlądowy (Inland ECDIS) jest rozszerzeniem standardu ECDIS, gdzie uwzględniono specjalne wymagania dla śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych IENC. System musi być zdolny do prezentowania obrazu radarowego i danych mapowych na wspólnym wskaźniku, które muszą być zgodne co do zakresu, pozycji i orientacji.

Minimalne wymagania sprzętowe dla ECDIS:
1) Wariant minimalny:
 - komputer PC + monitor
 - antena GPS
 - oprogramowanie dla ECDIS
 

2) Wariant z wykorzystaniem AIS:
 - komputer PC + monitor
 - antena GPS (opcjonalnie kompas satelitarny- dodatkowo jako wskaźnik kursu)
 - oprogramowanie dla ECDIS
 - transponder AIS wraz z anteną VHF

 3) Wariant nawigacyjny z wykorzystaniem AIS oraz radaru:
 - komputer PC + monitor
 - antena GPS (opcjonalnie kompas satelitarny- dodatkowo jako wskaźnik kursu)
 - oprogramowanie dla ECDIS
 - transponder AIS wraz z anteną VHF
 - radar

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron