A A A _Drukuj

Rękawice ognioochronne

 

Wyrób powinien spełniac zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725). 

K3-266t trzypalcowe krótkie (42 cm) 

K5-431t pięciopalcowe krótkie (43 cm)

Poziom skuteczności:

Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 407:1997 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób.
Poziom skuteczności określa sześciocyfrowy kod zamieszczony na metce każdej rękawicy.
Osiągnięty poziom skuteczności: 

4 - oznacza czas palenia. 
2 - oznacza czas kontaktu z gorącym przedmiotem, kontakt z przedmiotem o temperaturze 250 st. C. 
2 - jest to wskaźnik przenikania ciepła. 
4 - jest to czas przenoszenia ciepła. 
4 - jest to wskaźnik odporności tkaniny na rozpryski płynnego metalu. 
x - materiał nie był badany na duże rozpryski płynnego żelaza.

Układ materiału z którego są wykonane rękawice był badany na duże rozpryski płynnego aluminium (wg PNEN 373: 1996).
Wyniki badania: 360 g płynnego Al.

Przeznaczenie:

Rękawice ochronne dla hutnika przeznaczone są do ochrony rąk pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień,
rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne, kontakt z gorącymi przedmiotami i ciepło konwekcyjne.

Wykonanie:

Rękawice wykonane są w następujących układach materiałów: 

tkanina szklana ST-97 metalizowana i tkanina bawełniana impregnowana niepalnie;
DK 8/150 N w części mankietu i grzbietu rękawicy;
dwoina bydlęca wełna niepalna i podszewka niepalna w części chwytnej. 

Rękawice dostępne są w jednej wielkości 11.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron