A A A _Drukuj

Lampa sygnalizacyjna dzienna


Lampy sygnalizacyjne manewrowe powinny spełniać wymagania ogólne
Charakterystyki tych lamp sygnalizacyjnych zawiera tabela poniżej.
 
Lampa manewrowa powinna być lampą elektryczną i powinna zapewniać emitowanie sygnałów świetlnych w czasie wykonywania manewru statkiem.
 
Czas trwania jednego błysku powinien wynosić około 1 s, odstęp pomiędzy błyskami około 1 s, odstęp pomiędzy kolejnymi sygnałami nie mniej niż 10 s.
 
 
Wymagane charakterystyki lamp sygnalizacyjnych dziennych zawiera tabela poniżej
 

Lp. Nazwa lampy Barwa światła   Zasięg widzialności światła  Kąt emisji światła lampy w płaszczyznie pionowej   
 dla statków grupy I  dla statków grupy II  kąt całkowity układ kątów 
 1 Sygnalizacyjna dzienna  biała  2  -- działanie kierunkowe (światło lampy pokazywane jest w wymaganym kierunku)
 2 Manewrowa  biała  5  --  360°  dookoła
projektowanie stron SSI - projektowanie stron