A A A _Drukuj

Apteczka

 Wokół apteczki pierwszej pomocy jest dużo kontrowersji a mianowicie:

Kodeks pracy dział 10 Bezpieczeństwo i Higiena pracy stanowi...
Art. 209 (1)
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,(...)
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz, rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Tak, więc przepisy Polskie jasno nie określają co powinno się znaleźć w apteczkach, ale jasno określa, że to pracodawca zobowiązany jest wyszkolić pracownika (zapewnić kurs pierwszej pomocy) i zapewnić mu odpowiednio wyposażoną apteczkę.

Kodeks pracy dział 10 Bezpieczeństwo i Higiena pracy mówi...
Art. 209 (1)
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,(...)
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz, rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Tak, więc przepisy Polskie jasno nie określają co powinno się znaleźć w apteczkach, ale jasno określa, że to pracodawca zobowiązany jest wyszkolić pracownika (zapewnić kurs pierwszej pomocy) i zapewnić mu odpowiednio wyposażoną apteczkę.

Standardy Unii Europejskie w zakresie wyposażenia apteczek pierwszej pomocy wyznaczają normy DIN.
DIN skrótowe określenie nazwy Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego ( Deutsches Institut für Normung ) oraz norm przez ten instytut stworzonych.
W naszym kraju stosowanie norm DIN jest dobrowolne. Nie ma zatem prawnego obowiązku wyposażania apteczek zgodnie z normami DIN, jednakże wobec braku krajowego uregulowania kwestii wyposażania apteczek nie ma przeszkód stosowania bądź wzorowania się na normach DIN.

Wyposażenie standardowe apteczki wg normy  DIN 13157  to:

Nazwa              ilość        
 Kompres zimny  2 szt.
 Kompres na oko  2 szt.
 Kompres 10x10  3 szt.
 Opaska elastyczna 4m x 6cm  2 szt.
 Opaska elastyczna 4m x 8cm  2 szt.
 Plaster 10 x 6 cm (8szt.)  1 kpl.
 Plaster (14szt.)  1 kpl.
 Plaster 5m x 2,5 cm  1 szt.
Opatrunek indywidualny M sterylny  3 szt.
Opatrunek indywidualny G sterylny 1 szt.
 Opatrunek indywidualny K sterylny 1 szt.
 Chusta opatrunkowa 60 x 80 1 szt.
 Chusta trójkątna 2 szt.
 Chusta z fliseliny (5 szt.) 1 kpl.
 Koc ratunkowy 160 x 210 cm ( koc NRC ) 1 szt.
 Nożyczki 19 cm 1 szt.
 Rękawice latex 4 szt.
 Chusteczka dezynfekująca (lub sól fizjologiczna NaCL0,9%) 6 szt.
 Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt.
 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych    1 szt.

 

 

Dużo niejasności budzi fakt posiadania leków np. przeciwbólowych w zakładowych apteczkach.
Chociaż prawo RP na to pozwala "Ustawa z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medyczny Art. 3.poz 7" to warto z tym uważać.
Dużo osób jest uczulonych na różne leki. Dodatkowo przepis jest bardzo ogólny i może być różnie interpretowany zwłaszcza przez osoby odpowiedzialne za kontrolę firm, więc warto unikać leków w apteczkach.
Wyjątkiem są leki z pochodną kwasu acetylosalicylowego (to np. takie leki jak Aspirin, Aspiryna, Polopiryna, Etopiryna itp.)

 

Apteczka okrętowa jest to zestaw gotowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych członków załogi i pasażerów w czasie trwania rejsu.

 

WYPOSAŻENIE APTECZKI NA STATKU ŻEGLUGI PRZYBRZEŻNEJ I PORTOWEJ

LEKI SERCOWO NACZYNIOWE
Nitroglicerynurn prolongaturn tabl. podjęzyk. 0,5 mg  20
Cardiamidum krople  flakon 15 ml  1          
LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD POKARMOWY
Alugastrin tabl. do ssania 0,34 g  40
Guttae stommachicae flak. 25 g  1
LEKI PRZECIWBÓLOWE, PRZECIWGORĄCZKOWE l PRZECIWSKURCZOWE     
Naproxen żel 10% tuba 40 g 20
Paracetamol tabl. 0,5 g 20
Polopiryna "S"  tabl. 0,3 g 20
Pyralginum tabl. 0,5 g 20
Tabletka od bólu głowy (Etopiryna) 20
                               LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD NERWOWY
Aviomarin tabl. 0,05 g 20
              LEKI DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO, LEKI DERMATOLOGICZNE
Acudex opak. 10 saszetek 4,0 g 1
Altacet tabl.  1,0 g Argosulfan 2 %  1
       MATERIAŁY OPATRUNKOWE l MATERIAŁY DO OPATRYWANIA RAN            
Agrafka  5
Chustka trójkątna  1
Gaza do opatrywania oparzeń jałowa  opak.  2
Gaza wyjałowiona 1/4 m x 1 m opak.  5
Kompres  jałowy  gazowy 9 x 9 cm  5
Opaska elastyczna 10 cm x 4 m  2
Opaska elastyczna 15 cm x 4 m  2
Opaska naoczna twarda  1
Opaska opatrunkowa 5 cm x 4 m  5
Opaska opatrunkowa 10 cm x 4 m  5
Opaska opatrunkowa 15 cm x 4 m  5
Opatrunek  wodoszczelny typ "W" 5
Palec gumowy 5
Poloplast  2,5 cm x 5 m  1
Poloplast  5 cm x 5 m  1
Prestoplast  5 cm x 5 m  1
Prestovis 6 cm x 1O cm  1
Przylepiec ściągający  do ran opak.  1
Viscoplast opak.  2      
Wata higroskopijna opak. 100 g  2

 

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron